logo-samandehi

در این صفحه مجوزهای اخذ شدهِ لازم و اساسی برای راه اندازی وب سایت آموزشی کد آکادمی آورده شده است.

ولی همواره سعی بر این بوده و هست که رضایت قلبی مشتریان برآورده شود و نه صرفا به چند مجوز اکتفا شود.